Friday, September 20, 2013

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 20, 2013

Paggunita kina San Andres Kim Taegon, San Pablo Chong Hasang at mga kasama

1 Timoteo 6, 2k-12
Salmo 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

Lucas 8, 1-3

« Basahin at Pakinggan »