October 2013

Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 31, 2013

Huwebes ng Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 8, 31b-39
Salmo 108, 21-22. 26-27. 30-31

Para mo nang awa, D’yos ko, ako’y ipagsanggalang mo.

Lucas 13, 31-35

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Oktubre 29, 2013

Martes ng Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 8, 18-25
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6

Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

Lucas 13, 18-21

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 28, 2013

Kapistahan nina San Simon at San Judas

Efeso 2, 19-22
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Lucas 6, 12-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 27, 2013

Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Sirak 35, 15b-17. 20-22a
Salmo 33, 2-3. 17-18. 19 at 23

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

2 Timoteo 4, 6-8. 16-18
Lucas 18, 9-14

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 26, 2013

Sabado ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 8, 1-11
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Lucas 13, 1-9

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 25, 2013

Biyernes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 7, 18-25a
Salmo 118, 66. 67. 76. 77. 93. 94

Poon, ituro mo sa ‘kin ang utos mo upang sundin.

Lucas 12, 54-59

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 24, 2013

Huwebes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 6, 19-23
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Lucas 12, 49-53

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 23, 2013

Miyerkules ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 6, 12-18
Salmo 123, 1-3. 4-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan.

Lucas 12, 39-48

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Oktubre 22, 2013

Martes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Efeso 2, 12-22
Lucas 12, 35-38

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 21, 2013

Lunes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 4, 20-25
Lucas 1, 69-70. 71-72. 73-75

Poong Diyos ay purihin, nilingap n’ya ang Israel.

Lucas 12, 13-21

« Basahin at Pakinggan »