Friday, October 11, 2013

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 11, 2013

Biyernes ng Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Joel 1, 13-15; 2, 1-2
Salmo 9, 2-3. 6 at 16. 8-9

Makatarungang paghatol ang igagawad ng Poon.

Lucas 11, 15-26

« Basahin at Pakinggan »