Sunday, October 6, 2013

Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 06, 2013

Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

2 Timoteo 1, 6-8. 13-14
Lucas 17, 5-10

« Basahin at Pakinggan »