Sunday, October 13, 2013

Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 13, 2013

Ika-28 na Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Hari 5, 14-17
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

2 Timoteo 2, 8-13
Lucas 17, 11-19

« Basahin at Pakinggan »