Friday, October 18, 2013

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 18, 2013

Kapistahan ni San Lucas

2 Timoteo 4, 10-17
Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18

Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo.

Lucas 10, 1-9

« Basahin at Pakinggan »