October 2013

Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 10, 2013

Huwebes ng Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Malakias 3, 13-20a
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Lucas 11, 5-13

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 09, 2013

Miyerkules ng Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Jonas 4, 1-11
Salmo 85, 3-4. 5-6. 9-10

Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig.

Lucas 11, 1-4

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Oktubre 08, 2013

Martes ng Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Jonas 3, 1-10
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 7-8

Hiling nami’y ‘yong limutin tanang kasalanan namin.

Lucas 10, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 07, 2013

Lunes ng Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Jonas 1, 1 – 2, 1. 11
Jonas 2. 2. 3. 4. 5. 8

Sa tiyak na kamatayan ako’y ipinagsanggalang.

Lucas 10, 25-37

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 06, 2013

Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

2 Timoteo 1, 6-8. 13-14
Lucas 17, 5-10

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 05, 2013

Sabado ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Baruc 4, 5-12. 27-29
Salmo 68, 33-35. 36-37

Dinirinig ng Maykapal ang mga may kailangan.

Lucas 10, 17-24

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 04, 2013

Paggunita kay San Francisco de Asis
Biyernes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Baruc 1, 15-22
Salmo 78, 1-2. 3. 5. 8. 9

Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Lucas 10, 13-16

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 03, 2013

Huwebes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo 137, 1-2a. 2bk3, 4-5

Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

Juan 1, 47-51

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 02, 2013

Paggunita sa mga Anghel na Tagatanod
Miyerkules ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Nehemias 2, 1-8
Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Kung ika’y aking limutin, wala na ‘kong aawitin.

Lucas 9, 57-62

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Oktubre 01, 2013

Paggunita kay Santa Teresita ng Sanggol na si Hesus
Martes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Zacarias 8, 20-23
Salmo 86, 1-3. 4-5. 6-7

Ang ating Panginoong D’yos ay kapiling nating lubos.

Lucas 9, 51-56

« Basahin at Pakinggan »