Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 04, 2013

October 4, 2013

Paggunita kay San Francisco de Asis
Biyernes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Baruc 1, 15-22
Salmo 78, 1-2. 3. 5. 8. 9

Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Lucas 10, 13-16


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

Leave a Comment



Previous post:

Next post: