Tuesday, September 3, 2013

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 03, 2013

Paggunita sa Dakilang Papa San Gregorio, pantas ng Simbahan

1 Tesalonica 5, 1-6. 9-11
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Lucas 4, 31-37

« Basahin at Pakinggan »