Monday, September 16, 2013

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 16, 2013

Paggunita kina San Cornelio at San Cipriano

1 Timoteo 2, 1-8
Salmo 27, 2. 7. 8-9

Ang Poon ay papurihan, ako’y kanyang tinulungan.

Lucas 7, 1-10

« Basahin at Pakinggan »