August 2013

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 31, 2013

Sabado ng Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Tesalonica 4, 9-11
Salmo 97, 1. 7-8. 9

Poong Hukom ay darating, taglay ang katarungan natin.

Mateo 25, 14-30

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 30, 2013

Biyernes Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Tesalonica 4, 1-8
Salmo 96, 1 at 2b. 5-6. 10. 11-12

Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Mateo 25, 1-13

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 29, 2013

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbiyag, martir

Jeremias 1, 17-19
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

Marcos 6, 17-29

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 26, 2013

Lunes ng Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Tesalonica 1, 1-5. 8b-10
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Mateo 23, 13-22

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 25, 2013

Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon

Isaias 66, 18-21
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Hebreo 12, 5-7. 11-13
Lucas 13, 22-30

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 24, 2013

Kapistahan ni Apostol San Bartolome

Pahayag 21, 9b-14
Salmo 144, 10-11, 12-13ab. 17-18

Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo.

Juan 1, 45-51

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 23, 2013

Paggunita kay Santa Rosa de Lima

Ruth 1, 1. 3-6. 14b-16. 22
Salmo 145, 5-6. 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Mateo 22, 34-40

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 22, 2013

Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria

Mga Hukom 11, 29-39a
Salmo 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Mateo 22, 1-14

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 21, 2013

Paggunita kay Papa San Pio X

Mga Hukom 9, 6-15
Salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7

Poon, ang bigay mong lakas, sa hari’y nagpapagalak.

Mateo 20, 1-16a

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 20, 2013

Paggunita kay San Bernardo

Mga Hukom 6, 11-24a
Salmo 84, 9. 11-12. 13-14

Ang Poo’y nagsasalita na bayan n’ya’y papayapa.

Mateo 19, 23-30

Basahin at pakinggan →