August 2013

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 17, 2013

Sabado Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon

Josue 24, 14-29
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 11

D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Mateo 19, 13-15

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 12, 2013

Lunes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Deuteronomio 10, 12-22
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Mateo 17, 22-27

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 11, 2013

Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Karungunan 18, 6-9
Salmo 32, 1 at 12. 18-19. 20 at 22

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Hebreo 11, 1-2. 8-12
Lucas 12, 35-40

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 06, 2013

Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon

Daniel 7, 9-10. 13-14?
Salmo 96, 1-2. 5-6. 9

Panginoo’y maghahari, lakas n’ya’y mananatili.

2 Pedro 1, 16-19
Lucas 9, 28b-36

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 05, 2013

Lunes ng Ika-18 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Mga Bilang 11, 4b-15
Salmo 80, 12-13. 14-15. 16-17

Masigla nating awitan ang D’yos nating kaligtasan.

Mateo 14, 13-21

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 04, 2013

Ika-18 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Paggunita kay San Juan Maria Vianney

Mangangaral 1, 2; 2, 21-23
Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17

Poon, aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Colosas 3, 1-5. 9-11
Lucas 12, 13-21

« Basahin at Pakinggan »