July 2013

Mga Pagbasa – Sabado, Hulyo 27, 2013

Sabado ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Exodo 24, 3-8
Salmo 49, 1-2. 5-6. 14-15

Sa D’yos tayo ay maghandog pasalamat na malugod.

Mateo 13, 24-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Hulyo 26, 2013

Biyernes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Exodo 20, 1-17
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Panginoon, iyong taglay ang Salitang bumubuhay.

Mateo 13, 18-23

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 22, 2013

Paggunita ni Santa Maria Magdalena

Exodo 14, 5-18
Exodo 15, 1-2. 3-4. 5-6.

Poon ay ating awitan sa kinamtan n’yang tagumpay.

Mateo 12, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 21, 2013

Ikalabing-anim na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Genesis 18, 1-10a
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino kayang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Colosas 1, 24-28
Lucas 10, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Hulyo 20, 2013

Sabado Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon

Exodo 12, 37-42
Salmo 135, 1 at 23-24. 10-12. 13-15

Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

Mateo 12, 14-21

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Hulyo 19, 2013

Biyernes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon

Exodo 11, 10-12. 14
Salmo 115, 12-13. 15-16bk. 17-18

Sa Panginoong tumubos kalis ng inumi’y handog.

Mateo 12, 1-8

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 18, 2013

Huwebes Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon

Exodo 3, 13-20
Salmo 104, 1 at 5. 8-9. 24-25. 26-27

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Mateo 11, 28-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 17, 2013

Miyerkules Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon

Exodo 3, 1-6. 9-12
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Mateo 11, 25-27

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 16, 2013

Martes Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon

Exodo 2, 1-15a
Salmo 68, 3. 14. 30-31. 33-34

Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos.

Mateo 11, 20-24

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 15, 2013

Paggunita kay San Buenaventura, obispo at pantas ng Simbahan

Exodo 1, 8-14. 22
Salmo 123, 1-3. 4-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan.

Mateo 10, 34 – 11, 1

« Basahin at Pakinggan »