Sunday, July 21, 2013

Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 21, 2013

Ikalabing-anim na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Genesis 18, 1-10a
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino kayang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Colosas 1, 24-28
Lucas 10, 38-42

« Basahin at Pakinggan »