Sunday, July 7, 2013

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 07, 2013

Ikalabing-apat na Linggo sa Karaniwang Panahon

Isaias 66, 10-14k
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 at 20

Sangkalupaang nilalang galak sa Poo’y isigaw.

Galacia 6, 14-18
Lucas 10, 1-12. 17-20

« Basahin at Pakinggan »