Sunday, July 14, 2013

Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 14, 2013

Ikalabinlimang Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Deuteronomio 30, 10-14
Salmo 68, 14 at 17. 30-31. 33-34. 36ab at 37

Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos.

Colosas 1, 15-20
Lucas 10, 25-37

« Basahin at Pakinggan »