June 2013

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 30, 2013

Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

1 Hari 19, 16b. 19-21
Salmo 15, 1-2a. at 5. 7-8. 9-10. 11

D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Galacia 5, 1. 13-18
Lucas 9, 51-62

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 29, 2013

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo

Mga Gawa 12, 1-11
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ang D’yos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak.

2 Timoteo 4, 6-8. 17-18
Mateo 16, 13-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 28, 2013

Sabado sa Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 18, 1-15
Lucas 1, 46-47. 48-49. 50 at 53. 54-55

Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon.

Marcos 8, 5-17

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 27, 2013

Huwebes sa Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 16, 6b-12. 15-16
Salmo 105, 1-2. 3-4a. 4b-5

Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos.

Mateo 7, 21-29

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hunyo 26, 2013

Miyerkules sa Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 15, 1-12. 17-18
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Mateo 7, 15-20

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Hunyo 25, 2013

Martes sa Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 13, 2. 5-18
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Mateo 7, 6. 12-14

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 24, 2013

Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista

Isaias 49, 1-6
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14k-15

Pinupuri kita, D’yos ko, dahil ako’y nilikha mo.

Mga Gawa 13, 22-26
Lucas 1, 57-66. 80

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 23, 2013

Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Zacarias 12, 10-11; 13, 1
Salmo 62, 2abkd. 2e-4. 5-6. 8-9

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Galacia 3, 26-29
Lucas 9, 18-24

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 22, 2013

Sabado sa Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Corinto 12, 1-10
Salmo 33, 8-9. 10-11. 12-13

Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Mateo 6, 24-34

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 21, 2013

Biyernes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Corinto 11, 18. 21b-30
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Mat’wid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan.

Mateo 6, 19-23

« Basahin at Pakinggan »