May 2013

Mga Pagbasa – Biyernes, Mayo 31, 2013

Kapistahan ng Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria

Sofonias 3, 14-18
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Kapiling n’yo ang butihing Poong Banal ng Israel.

Lucas 1, 39-56

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Mayo 30, 2013

Huwebes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon

Sirak 42, 15-26
Salmo 32, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ang Poon ay nagsalita kaya’t langit ay nalikha.

Marcos 10, 46-52

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Mayo 29, 2013

Miyerkules ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon

Sirak 36, 1-2. 5-6. 11-17
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

O Diyos ng sanlibutan, kami’y iyong kahabagan.

Marcos 10, 32-45

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Mayo 28, 2013

Martes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon

Sirak 35, 1-15 (gr. 1-12)
Salmo 49, 5-6. 7-8. 14 at 23

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Marcos 10, 28-31

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, May 27, 2013

Lunes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 17, 20-28 (gr. 24-29)
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

Sambayanang tapat sa D’yos ay magpupuring malugod.

Marcos 10, 17-27

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Mayo 25, 2013

Sabado ng Ika-7 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 17, 1-13
Salmo 102, 13-14. 15-16. 17-18a

Pag-ibig mo’y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal.

Marcos 10, 13-16

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Mayo 24, 2013

Biyernes ng Ika-7 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 6, 5-17
Salmo 118, 12. 16. 18. 27. 34. 35

Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ‘ko.

Marcos 10, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Mayo 23, 2013

Huwebes ng Ika-7 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 5, 1-10
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Marcos 9, 41-50

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Mayo 21, 2013

Martes ng Ika-7 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 2, 1-13
Salmo 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40.

Sarili’y sa D’yos ilagak at tutulungan kang ganap.

Marcos 9, 30-37

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Mayo 20, 2013

Lunes ng Ika-7 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 1, 1-10
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Marcos 9, 14-29

« Basahin at Pakinggan »