Sunday, May 19, 2013

Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 19, 2013

Linggo ng Pentekostes (K)

Mga Gawa 2, 1-11
Salmo 103, 1ab at 24ak. 29bk-30. 31 at 34

Espiritu mo’y suguin, Poon, tana’y ‘yong baguhin.

Roma 8, 8-17
Juan 14, 15-16. 23b-26

« Basahin at Pakinggan »