Sunday, May 12, 2013

Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 12, 2013

Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat

Mga Gawa 1, 1-11
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

Efeso 1, 17-23
Marcos 16, 15-20

« Basahin at Pakinggan »