April 2013

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 28, 2013

Ika-5 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 14, 21b-27
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

Diyos ko at aking Hari pupurihin kitang lagi.

Pahayag 21, 1-5a
Juan 13, 31-33a. 34-35

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Abril 25, 2013

Kapistahan ni San Marcos

1 Pedro 5, 5b-14
Salmo 88, 2-3. 6-7. 16-17

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

Marcos 16, 15-20

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 14, 2013

Ika-3 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 5, 27b-32. 40b-41
Salmo 29, 2 at 4. 5 at 6. 11 at 12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Pahayag 5, 11-14
Juan 21, 1-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Abril 13, 2013

Sabado sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 6, 1-7
Salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19.

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Juan 6, 16-21

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Abril 8, 2013

Dakilang Kapistahan ng Pagpapahayag ng Magandang Balita Tungkol sa Panginoon

Isaias 7, 10-14; 8, 10
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Hebreo 10, 4-10
Lucas 1, 26-38

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 07, 2013

Ika-2 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 5, 12-16
Salmo 117, 2-4. 22-24. 25-27a

Butihing Poo’y purihin pag-ibig n’ya’y walang maliw.

Pahayag 1, 9-11a. 12-13. 17-19.
Juan 20, 19-31

« Basahin at Pakinggan »