Sunday, April 28, 2013

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 28, 2013

Ika-5 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 14, 21b-27
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

Diyos ko at aking Hari pupurihin kitang lagi.

Pahayag 21, 1-5a
Juan 13, 31-33a. 34-35

« Basahin at Pakinggan »