Sunday, April 7, 2013

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 07, 2013

Ika-2 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 5, 12-16
Salmo 117, 2-4. 22-24. 25-27a

Butihing Poo’y purihin pag-ibig n’ya’y walang maliw.

Pahayag 1, 9-11a. 12-13. 17-19.
Juan 20, 19-31

« Basahin at Pakinggan »