Sunday, April 14, 2013

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 14, 2013

Ika-3 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 5, 27b-32. 40b-41
Salmo 29, 2 at 4. 5 at 6. 11 at 12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Pahayag 5, 11-14
Juan 21, 1-19

« Basahin at Pakinggan »