February 2013

Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 09, 2013

Sabado ng Ika-apat na Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 13, 15-17. 20-21
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Marcos 6, 30-34

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 08, 2013

Biyernes sa Ikaapat na Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 13, 1-8
Salmo 26, 1. 3. 5. 8b-9abk

Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Marcos 6, 14-29

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 05, 2013

Martes sa Ika-apat na Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 12, 1-4
Salmo 21, 26b-27. 28 at 30. 31-32

Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng Maykapal.

Marcos 5: 21-43

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 04, 2013

Lunes ng Ika-apat na Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 11, 32-40
Salmo 30, 20. 21. 22. 23. 24

Magpakatatag ang tanang may tiwala sa Maykapal.

Marcos 5, 1-20

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 03, 2013

Ika-apat na Linggo sa Karaniwang Panahon

Malakias 3, 1-4
Salmo 23, 7. 8. 9. 10

D’yos na makapangyariha’y dakilang hari kailanman.

Hebreo 2, 14-18
Lucas 2, 22-40

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 02, 2013

Kapistahan ng Pagdadala kay Hesus na Panginoon sa Templo

Hebreo 11, 1-2. 8-19
Lucas 1, 69-70. 71-72. 73-75

Poong Diyos ay purihin, nilingap n’ya ang Israel.

Marcos 4, 35-41

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 01, 2013

Biyernes sa Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 10, 32-39
Salmo 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Marcos 4, 26-34

« Basahin at Pakinggan »