January 2013

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 31, 2013

Paggunita kay San Juan Bosco

Hebreo 10, 19-25
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6.

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Marcos 4, 21-25

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 30, 2013

Miyerkules sa Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 10. 11-18
Salmo 109. 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec

Marcos 4, 1-20

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Enero 29, 2013

Martes sa Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 10, 1-10
Salmo 39, 2 at 4ab. 7-8a. 10. 11

Handa akong naririto upang sundin ang loob.

Marcos 3, 31-35

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 28, 2013

Lunes sa Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 9, 15. 24-28
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Umawit sa D’yos ng awa, ang gawain n’ya’y dakila.

Marcos 3, 22-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 26, 2013

Sabado ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 9, 2-3. 11-14
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

Marcos 3, 20-21

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 25, 2013

Biyernes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 8, 6-13
Salmo 84, 8 at 10. 11-12. 13-14.

Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaup-palad.

Marcos 3, 13-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 24, 2013

Huwebes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 7, 25-8, 6
Salmo 39, 7-8a, 8b-9. 10. 17

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Marcos 3, 7-12

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 23, 2013

Miyerkules ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 7, 1-3. 15-17
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

Marcos 3, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Enero 22, 2013

Martes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 6, 10-20
Salmo 110, 1-2. 4-5. 9 at 10k

Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.

Marcos 2, 23-28

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 21, 2013

Paggunita kay Santa Agnes, dalaga at martir

Hebreo 5, 1-10
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

Marcos 2, 18-22

« Basahin at Pakinggan »