Saturday, January 5, 2013

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 05, 2013

1 Juan 3, 11-21
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Juan 1, 43-51

« Basahin at Pakinggan »