Wednesday, January 30, 2013

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 30, 2013

Miyerkules sa Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 10. 11-18
Salmo 109. 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec

Marcos 4, 1-20

« Basahin at Pakinggan »