Wednesday, January 23, 2013

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 23, 2013

Miyerkules ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 7, 1-3. 15-17
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

Marcos 3, 1-6

« Basahin at Pakinggan »