Thursday, April 25, 2013

Mga Pagbasa – Huwebes, Abril 25, 2013

Kapistahan ni San Marcos

1 Pedro 5, 5b-14
Salmo 88, 2-3. 6-7. 16-17

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

Marcos 16, 15-20

« Basahin at Pakinggan »