Wednesday, May 29, 2013

Mga Pagbasa – Miyerkules, Mayo 29, 2013

Miyerkules ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon

Sirak 36, 1-2. 5-6. 11-17
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

O Diyos ng sanlibutan, kami’y iyong kahabagan.

Marcos 10, 32-45

« Basahin at Pakinggan »