Thursday, May 16, 2013

Mga Pagbasa – Huwebes, Mayo 16, 2013

Huwebes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 22, 30; 23, 6-11
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11

D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

Juan 17, 20-2

« Basahin at Pakinggan »