May 2013

Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 19, 2013

Linggo ng Pentekostes (K)

Mga Gawa 2, 1-11
Salmo 103, 1ab at 24ak. 29bk-30. 31 at 34

Espiritu mo’y suguin, Poon, tana’y ‘yong baguhin.

Roma 8, 8-17
Juan 14, 15-16. 23b-26

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Mayo 18, 2013

Sabado sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 28, 16-20. 30-31
Salmo 10, 4. 5 at 7

Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.

Juan 21, 20-25

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, May 17, 2013

Biyernes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 25, 13b-21
Salmo 102, 1-2. 11-12. 19-20ab

Panginoo’y may luklukang matatag sa kalangitan.

Juan 21, 15-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Mayo 16, 2013

Huwebes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 22, 30; 23, 6-11
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11

D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

Juan 17, 20-2

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 12, 2013

Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat

Mga Gawa 1, 1-11
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

Efeso 1, 17-23
Marcos 16, 15-20

« Basahin at Pakinggan »