Friday, June 21, 2013

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 21, 2013

Biyernes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Corinto 11, 18. 21b-30
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Mat’wid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan.

Mateo 6, 19-23

« Basahin at Pakinggan »