Saturday, June 8, 2013

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 08, 2013

Kalinis-linisang Puso ng Birheng Maria

Isaias 61, 9-11
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.

Lucas 2, 41-51

« Basahin at Pakinggan »