Tuesday, August 6, 2013

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 06, 2013

Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon

Daniel 7, 9-10. 13-14?
Salmo 96, 1-2. 5-6. 9

Panginoo’y maghahari, lakas n’ya’y mananatili.

2 Pedro 1, 16-19
Lucas 9, 28b-36

« Basahin at Pakinggan »