Tuesday, August 20, 2013

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 20, 2013

Paggunita kay San Bernardo

Mga Hukom 6, 11-24a
Salmo 84, 9. 11-12. 13-14

Ang Poo’y nagsasalita na bayan n’ya’y papayapa.

Mateo 19, 23-30

« Basahin at Pakinggan »