Wednesday, August 21, 2013

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 21, 2013

Paggunita kay Papa San Pio X

Mga Hukom 9, 6-15
Salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7

Poon, ang bigay mong lakas, sa hari’y nagpapagalak.

Mateo 20, 1-16a

« Basahin at Pakinggan »