Friday, August 23, 2013

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 23, 2013

Paggunita kay Santa Rosa de Lima

Ruth 1, 1. 3-6. 14b-16. 22
Salmo 145, 5-6. 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Mateo 22, 34-40

« Basahin at Pakinggan »