Saturday, August 31, 2013

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 31, 2013

Sabado ng Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Tesalonica 4, 9-11
Salmo 97, 1. 7-8. 9

Poong Hukom ay darating, taglay ang katarungan natin.

Mateo 25, 14-30

« Basahin at Pakinggan »