Sunday, September 22, 2013

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 22, 2013

Ika-25 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Amos 8, 4-7

Purihin ang Poong Diyos na sa dukha’y nagtatampok.

1 Timoteo 2, 1-8
Lucas 16, 1-13

« Basahin at Pakinggan »