Saturday, September 28, 2013

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 28, 2013

Paggunita kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasama
Sabado ng Ika-25 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Zacarias 2, 5-9. 14-15a
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Lucas 9, 43b-45

« Basahin at Pakinggan »