Thursday, September 19, 2013

Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 19, 2013

Huwebes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Timoteo 4, 12-16
Salmo 110, 7-8. 9. 10

Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

Lucas 7, 36-50

« Basahin at Pakinggan »