Saturday, September 14, 2013

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 14, 2013

Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal

Mga Bilang 21, 4b-9
Salmo 77, 1-2. 34-35 36-37. 38

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Filipos 2, 6-11
Juan 3, 13-17

« Basahin at Pakinggan »