Sunday, September 8, 2013

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 08, 2013

Ika-23 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Karunungan 9, 13-18b
Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17

Poon, amin kang matahan noon, ngayon at kailanman.

Filemon 9b-10. 12-17
Lucas 14, 25-33

« Basahin at Pakinggan »