September 2013

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 20, 2013

Paggunita kina San Andres Kim Taegon, San Pablo Chong Hasang at mga kasama

1 Timoteo 6, 2k-12
Salmo 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

Lucas 8, 1-3

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 19, 2013

Huwebes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Timoteo 4, 12-16
Salmo 110, 7-8. 9. 10

Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

Lucas 7, 36-50

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pabgasa – Miyerkules, Setyembre 18, 2013

Miyerkules ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Timoteo 3, 14-16
Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6

Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

Lucas 7, 31-35

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 17, 2013

Martes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Timoteo 3, 1-13
Salmo 100, 1-2ab. 2kd-3ab. 5. 6

Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan.

Lucas 7, 11-17

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 16, 2013

Paggunita kina San Cornelio at San Cipriano

1 Timoteo 2, 1-8
Salmo 27, 2. 7. 8-9

Ang Poon ay papurihan, ako’y kanyang tinulungan.

Lucas 7, 1-10

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 15, 2013

Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Exodo 32, 7-11. 13-14
Salmo 50, 3-4. 12-13. 17 at 19

Babalik ako sa Ama, Pagkat ako’y nagkasala.

1 Timoteo 1, 12-17
Lucas 15, 1-10

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 14, 2013

Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal

Mga Bilang 21, 4b-9
Salmo 77, 1-2. 34-35 36-37. 38

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Filipos 2, 6-11
Juan 3, 13-17

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 13, 2013

Biyernes ng Ika-23 na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Timoteo 1, 1-2. 12-14
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 11

D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Lucas 6, 39-42

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 11, 2013

Miyerkules ng Ika-23 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Colosas 3, 1-11
Salmo 144, 2-3. 10-11. 12-13ab

Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan.

Lucas 6, 20-26

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 10, 2013

Martes ng Ika-23 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Colosas 2, 6-15
Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11

Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan.

Lucas 6, 12-19

« Basahin at Pakinggan »