Sabado, Oktubre 28, 2023

October 28, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Oktubre 28
San Simon at San Judas Tadeo

Bilang mga bahagi ng isang gusali na ang pundasyon ay ang mga Apostol at mga propeta, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng habag.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol.

Ang Simbahang Katoliko nawa’y magpatuloy sa paglago sa pamamagitan ng pangangaral at mga halimbawa ng aming mga pinuno sa pananampalataya at mga misyonero, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y magkaroon ng sigla at sigasig ni San Simon, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang tularan ang pagmamalasakit at kababang-loob ni San Judas Tadeo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y pagkalooban ng Panginoon ng kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawalan ng pag-asa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y walang hanggang magtamasa ng kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang pinanabikan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming maawain, sa aming pananalangin para sa iba, nawa ay makabahagi kami sa apostolikong paglilingkod ng mga tinawag at pinili. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 19, 2021 at 9:27 am

PAGNINILAY: Ipinagdiriwang natin ngayon ang Kapistahan ng mga Apostol na sina San Simon at San Judas Tadeo. Si San Simon ay isang masigasig na rebolusyonaryo, na ang layunin ng kanyang grupo ay maghimagsik laban sa imperyo ng Roma, na sumasakop sa Jerusalem. Kaya makikita natin dito ang grupong ito ay may layuning palayain ang bayang Israel mula sa pananakop. Si San Hudas Tadeo naman ay nanggaling sa Galilea. Bagamat walang masyadong nabanggit ang mga Ebanghelyo tungkol sa kanila, sila pa rin ay tinawag ng Panginoon na maging bahagi ng 12 Apostol.

Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang pagtawag ni Hesus sa kanyang 12 Apostol. Sila ang mga 12 Tribo ng bagong Israel, ang Simbahan, dahil sa kanilang pangangaral nagsisilbing pundasyon ng Simbahan. Ang kanilang pagiging saksi ni Kristo ang nagpapatibay sa ating pananampalataya at misyon sa pagpapatuloy ng pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Ayon sa tradisyon, magkasama sina San Simon at San Hudas Tadeo nang ipangaral nila ang Mabuting Balita hanggang Persya, at diyan sila naranas ng pagkamartir. Kaya itong araw na ito ay iisang kapistahan para sa dalawang Apostol na ito.

Ang hamon sa atin sa buhay nina San Simon at San Hudas Tadeo ay ang pakikibahagi sa misyon ng Panginoon bilang magkaibigan o magkasama. May mga pagkakataong kinakailangan natin ang tulong ng isa’t isa para ipatupad ang dakilang kalooban ng Diyos Ama. Nang tinanong ni Hudas Tadeo si Hesus sa Huling Hapunan kung paano malalaman ng mga alagad kung ano ang kalooban ng Ama, tugon ni Kristo ay ang taong nagmamahal sa kanya ay tutupad sa kanyang mga utos, at mananahan ang Ama at si Kristo sa atin. Nawa’y tayong lahat ay magmahal sa Diyos at sa kapwa sa ating pagmimisyon para sa patuloy na paglaganap ng Kaharian ng Diyos.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 28, 2021 at 9:34 am

Bukod sa pagbabalik loob sa Panginoon ay may isa pa tayong tungkulin, yan ay ang pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Tayong lahat ay mga pari, tulungan natin si Hesus at ang mga apostol sa pagkalat ng Salita ng Diyos. Paano?
Ngayon nasa panahon tayo ng makabagong teknolohiya, malaking bagay at impluwemsya ang internet, maaari mo itong magamit upang marami ang makabatid ng Mabuting Balita. Kung kaya mong magpost ng mga kalokohan, kabastusan, pagpost ng mga parinig sa kaaway mo o mga jokes at memes, mas dapat na wag kang mahiyang ang Salita ng Diyos ng ipost mo kasabay ng pagawa ng mabuti upang hindi tayo masabihang mapag imbabaw. Kung may pagkakataon ka naman ay mag patotoo ka sa magandang nangyari sayo simula ng ikaw ay magsisi , humingi ng kapatawaran at nagbago. Maari mo din simulan ito sa pagpapadala ng ebanghelyo sa mga GC ng iyong pamilya at malalapit na kaibigan. Halos araw araw din ay may online mass, tagalog at ingles, maaari mo itong ishare sa iyong newsfeed. Sa isandaang makakita ay manuod o magbasa ang sampu ay maigi na rin, atleast ay mayroon kang napasahan ng makabuluhang babasahin o panuorin. Matami ang paraan kapatid, wag kang mahihiya na patungkol sa Diyos ang maishare mo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: