Saturday, July 16, 2022

Sabado, Hulyo 16, 2022

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Bundok del Carmen

Zacarias 2, 14-17
Lucas 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

D’yos ay Makapangyarihan,
Banal ang kanyang pangalan.

o kaya

Mahal na Birheng Maria,
Ina ng Anak ng Ama.

Mateo 12, 46-50

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hulyo 16, 2022

Sabado ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Bundok del Carmen

Mikas 2, 1-5
Salmo 9, 22-23. 24-25. 28-29. 35

Poon, huwag pabayaan
ang mga nahihirapan.

Mateo 12, 14-21

« Basahin at Pakinggan »