Friday, July 15, 2022

Biyernes, Hulyo 15, 2022

Paggunita kay San Buenaventura, obispo at pantas ng Simbahan

Isaias 38, 1-6. 21-22. 7-8
Isaias 38, 10. 11. 12abkd. 16

Buhay ko’y ‘yong iniligtas,
pag-iral ko’y walang wakas.

Mateo 12, 1-8

« Basahin at Pakinggan »