Saturday, July 30, 2022

Sabado, Hulyo 30, 2022

Sabado ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Pedro Crisologo, obispo at pantas ng Simbahan
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Jeremias 26, 11-16. 24
Salmo 69, 15-16. 30-31. 33-34

Poon, ako’y iyong dinggin
sa panahong ‘yong ibigin.

Mateo 14, 1-12

« Basahin at Pakinggan »